„Jer sve što ljubimo stvorili smo sami“
„Jer sve što ljubimo stvorili smo sami“

“Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.” Ovako je pisao Jovan Dučić (1871 – 1943).... » read more