• Nešto sasvim lično

    Imao je najtužnije oči

    Ne znam kako se zvao taj maleni dečak. Imao je desetak godina a poslednje dane proveo je u Institutu za majku i dete na Novom Beogradu. Davno je to bilo. Imala sam 17 godina, išla u III razred Medicinske škole u Beogradu, pedijatrijski smer. Tih dana, praksu smo obavljali u Institutu. Smena je počela tačno u 6. Svaka od učenica bila  je zadužena za po jednu sobu u kojoj su ležala bolesna deca. Deca za koju smo znale da nikada neće izaći iz bolnice. Ali mi je taj maleni dečak ostao evo i nakon 45 godina u sećanju. Tog jutra đavo me naneo da, idući hodnikom, ugledam kroz poluotvorena vrata,…