• Gosti na blogu

    Dve kapije

    Kapija služi da bi se kroz nju izašlo, i ušlo u kuću. Zatvorene kapije kriju mnoge priče stanara koji žive u kući. Zatvorena kapija može da bude i simbol negostoljubivosti ili straha stanara. Otvorena kapija znači gostoljubivost, spremnost na razgovor. Dajem analizu kapije dok razmišljam o meni važnom datumu. Devetnaestog decembra biće četiri godine od kako više ne radim. Kada sam odlazila, napravila sam mali ispraćaj. Od kolega i koleginica dobila sam umetničku sliku. Slika odškrinute kapije u koju se ulazi u veliko dvorište i kuću. Tada smo, uz poneku čašicu i hranu slatku i slanu razgovarali o simbolima koje krije ta slika. „Zatvaraš jedno poglavlje svog života, i novi…